ساخت قالب ضد آب و ضد صوت

قالب ضد آب

افرادیکه دچار عفونت های گوش میانی و خارجی هستند و یا به دلیلی نباید آب، هنگام استحمام و یا شنا کردن، وارد گوش آنها شود، کاندید استفاده از قالب های ضد آب هستند.

برای تهیه قالب ضد آب، ادیولوژیست از گوش شما قالب اولیه تهیه می کند و سپس آن را برای ساخت به لابراتوار می فرستد.

 

قالب ضد صوت

افرادیکه در معرض سر و صدای خیلی بلند هستند، بهتر است برای حفاظت شنوایی خود،از قالب های ضد صوت استفاده کنند.این قالبها هم بصورت آماده موجود می باشد و هم می تواند بصورت اختصاصی برای هر فرد ساخته شود.

برای تهیه قالب ضد صوت، ادیولوژیست از گوش شما قالب اولیه تهیه می کند و سپس آن را برای ساخت به لابراتوار می فرستد.

برای تهیه انواع قالب های ضد آب و ضد صوت به کلینیک شنوایی و سمعک خود مراجعه کنید.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: