استفاده از سمعک به هنگام استفاده ازتلفن

استفاده از تلفن استاندارد

اگر سمعك به سوئيچ تلفن يا تله كويل مجهز باشد مي تواند فرد كم شنوا را در استفاده از تلفن معمولي ياري دهد. سوئيچ تلفن با بكارگيري يك سيم پيچ مغناطيسي كوچك در داخل سمعك، امواج را از سيم پيچ القايي داخل گوشي تلفن دريافت و شنيدن صداي گوشي تلفن را ميسر مي سازد.

بسياري از گوشي هاي جديد با سمعك سازگارند. اين مسئله در بسياري از تلفن هاي عمومي نيز مدنظر قرار گرفته است.

استفاده از موبايل

استفاده از موبايل يا نشستن در كنار كسي كه از موبايل استفاده مي كند، صداي وز وز مانندي را دربعضي از سمعكها ايجاد مي كند. اين مسئله به خاطر امواج الكتريكي ساطع شده از موبايل رخ مي دهد.

براي حل اين مشكل ،شركت اتيكن از يك محفظه ايمني در داخل سمعك استفاده ميكند كه مانع از تداخل امواج اين تلفن ها در كار سمعك شده است بطوريكه فرد استفاده كننده از سمعك هاي كمپاني اتيكن با تلفن و تلفن موبايل مشكلي نخواهد داشت.

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: