اجازه ندهید نقص شنوایی مانع زندگی شما شود

آن طور كه دوست داريد با باقيمانده شنوايي خود زندگي كنيد

آن طور كه دوست داريد با باقيمانده شنوايي خود زندگي كنيد.

خانم ليز هميلتون در گرينلد نشان داده كه مي توان علي رغم استفاده از سمعك زندگي فعال و پرحركتي داشت. وي اخيراً در رقابتهاي دور قطب شمال (سال 2004) شركت نموده است و به عنوان اولين زن بيش از 50 سال است كه پس از دو روز و با طي مسافت 160 مايل در ميان يخ و برف، به خط پايان رسيده است. در اين مسير او هميشه سمعك آداپتوي خود را به همراه داشته و در واقع هر دوي آنها از اين آزمايش سربلند بيرون آمدند. آزمايشي در سرماي طاقت فرساي 56- درجه سانتي گراد، كه هم سمعك و هم خانم هيلتون سرافراز شدند.

 

ليز كه خود دختري 22 سـاله دارد و در گرينـلند؛ بعنـوان كمك دفتـردار كار مـي كـند، از سـال 1984 از سمعك اسـتفاده كـرده اسـت و ايـن مسـئـله هرگـز مانـع از كـار وي نـشـده. وي به دويدن، اسكي كردن، اسكيت ، بدمينتون و ژيمناستيك علاقه دارد. در تمام طول اين سالها نيز سمعك جزء لاينفك زندگي او بوده است.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: