راه های تسهيل مکالمه

 

مردم را در جريان بگذاريد

سمعك يك وسيله كمك شنيداري است. اما هيچوقت جاي گوش طبيعي را نمي گيرد. بهتر است اطرافيان شما از افت شنوايتان آگاهي داشته باشند چرا كه شما مداوم در معرض شرايط سخت شنيداري قرار مي گيريد و بايد از اطرافيان بخواهيد تا حرفهايشان را براي شما تكرار كنند.

 

· اعمال كنترل

خود را در معرض شرايط سخت شـنـيداري قرار دهـيد و كارهاي مورد نياز را به انجام رسانيد. مثلاً از مـردم بخواهيد حرفشان را تكـرار كـنند ويا واضح تر صحبت كنند. هميشـه رو در روي گويـنـده قرار بگــيريد. از سرو صدا دور باشيد و حتـي المقدور از نشـانه هاي بينايي نيز كـمك بگيريد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: