فن آوری سمعک

 

در تمام سمعک ها صدا از طریق میکروفن جمع آوری شده ، سپس پردازش و تقویت شده و به بلندگو (رسیور سمعك) فرستاده می شود. در سمعك هاي داخل گوش، صدا از طریق بلندگو مستقیماً وارد مجرای گوش می شود ولي در سمعك هاي پشت گوشي صدا از طریق شیلنگی کوچک به قالب گوش و بعد از آن به مجراي گوش انتقال می یابد.

در سمعک های آنالوگ سیگنال اکوستیکی اصلی به شکل یک سیگنال الکتریکی پردازش می شود، اما در سمعک های دیجیتال سیگنال اکوستیکی به كدهاي ( 1 و 0 ) رمز بندي شده و در داخل سمعک پردازش می گردد، سپس مجدداً به پیام اکوستیکی آنالوگ تبدیل می شود.

 

پردازش آنالوگ صوت

در پردازش آنالوگ صوت، حرکت هوا توسط میکروفن به یک جریان همسان ولی پیچیده الکتریکی تبدیل می شود. صدای آنالوگ مثل تهیه فتوکپی بوده و یک تصویر کلی از صدای اصلی ارائه می دهد.در واقع این پردازش شبیه تهيه کپی مجدد از روی یک فتوکپی است که در این حالت کیفیت صوتي مطلوبی نخوهیم داشت.

پردازش دیجیتال صوت

در پردازش دیجیتال صوت، صدا به صورت سري از اعداد کد بندی شده و در هر زمان بلندي و شدت صدا مشخص می گردد. پردازش صدا با روش دیجیتال، دقیق تر و با جزئیات بیشتری همراه خواهد بود.

صدای دیجیتال به صورت کاملاً دقیق قابل تکرار است. صداي ديجيتال را می توان دفعات متعدد، بدون کاهش کیفیت تا بی نهایت تکرار کرد. این کار مانند تهیه کپی های متعدد از یک تصویر اسکن شده است.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: