قدرت انتخاب رنگ در سمعک


سمعک حتما نباید به رنگ بژ باشد! سمعک های اتیکن به رنگ‌های متفاوتی بر اساس رنگ پوست و موی افراد موجود می‌باشند.

سمعـک مانند دیگر وسـایل می‌تواند تاثـیر مثبتی بر ارائه شخصـیت شما داشته اند

چه رنگی با شخصیت شما جور اسـت؟ رنگ‌های متفــاوت اتیکن را امتحان کنید و آن را بیابید ...

عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: