درباره وسائل شنوایی و سمعک بیشتر بدانیم

 

کمپانی اتیکن مجموعه ای از سمعک ها را تولـید کرده که می تواند مشـکلات شنوایی افـراد مخـتلف با سـبک های گوناگـون زندگـی رابرطرف کند.


 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: