شنوایی و کاهش شنوایی

 

ضربه به هر قسمت از سیستم شنوایی می تواند به افت شنوایی منجر گردد. اگر ضربه به گوش خارجی و میانی باشد، آنرا افت انتقالی و اگر در گوش داخلی باشد، آن را افت حسی- عصبی می نامند.

 

علل افت شنوایی انتقالی

· ناهنجاری هاي گوش خارجی

· اختلال در استخوانچه های گوش میانی

· عفونت گوش میانی

· اتو اسکلروز

· پارگی پرده گوش

· تجمع جرم در گوش

 

علل افت حسی- عصبی

· ضربه صوتی

· پیرگوشی

· افت مادر زادی

· عوامل ارثی یا ژنتیکی

· علل ثانویه سایر بیماریها

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: