صدا چیست؟

 

صدا چیزی جز نوسان یک ماده اعم از هوا، آب، چوب و یا سایر مواد دیگر نیست. گوش ما این نوسانات را جمع آوري كرده و برای تفسیر به مغز می فرستد.

در این قسمت اطلاعاتی در مورد صداهای معمولی که اطراف ما را فرا گرفته بدست می آوریم.

 

صداهای دلپذير

اصواتی هستند که کیفیت زندگی ما بهبود می بخشند و ما از شنیدن آنها لذت می بریم.

مکالمات

مکالمه بخش اعظم زندگی ما را تشکیل می دهد. عدم وجود ارتباط ، زندگی و کیفیت آن را متأثر می سازد.

اطلاعات

اطلاعات نقش مهمی در زندگی روزمره ما بازی می کند. نبود اطلاعات به معنای از دست دادن هماهنگی با سایر افراد جامعه می باشد.

سر و صدا

صداهای خیلی بلند و ناراحت کننده و نا خوش آیند سر و صدانامیده می شوند. سر و صدا باعث صدمات فیزیکی و روانشانسی می شود که کیفیت خوب زندگی را پایین می آورد.

وقتی سنگی در آب می اندازید، موجهایی در آب ایجاد می شود که دایره وار به اطراف حرکت می کند. صدا هم به همین شکل در هوا پخش می شود و توسط گوش جمع آوری و درک می گردد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: