کمک به فرد کم شنوا

اولین قدم فراهـم آوردن اطـلاعات بیشـتر است. هرچه اطلاعات فرد کم شنوا بیشـتـر باشـد وضـعـیـت خــود را بهــتـر درک می کــند و ما می توانیم توصیه های بهتر و بیشتری ارائه دهیم. البته نباید فرد کم شنوا را وادار به انجام آزمایـش کنیم، باید اجازه دهیم تا خود فرد در نهایت، راضی به انجام آزمایش و تهیه سمعک باشد.عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: