مزایای استفاده از سمعک

سمعک وسیله ای است که توانایی درک گفتار فرد استفاده کننده را در محیط های پر سر و صدا افزایش می دهد. ولی متأسفانه برخی افراد تمایل چندانی به استفاده از سمعک ندارند.

باید بدانیم که استفاده از سمعک حداقل در موارد زیر بسیار کمک کننده است:

  • صحبت با تلفن را آسان می کند .

  • برای شنیدن صحبت افراد، دیگر نیازی نیست که گوینده حرفهایش را تکرار کند.

  • از ایجاد خطر در خیابان و ترافیک به دلیل نشنیدن صداهای هشدار دهنده مثل بوق جلوگیری می کند.

  • به فرد کمک می کند تا صداهای آرام مثل صدای پرندگان، خش خش برگ و غیره را که تا کنون نمی شنیده، بشنود.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: