آزمایش گفتار چیست؟

 

این آزمون به ادیولوژیست کمک می کند تا قدرت درک گفتار شخص را تعیین کند.

ابتدا مجموعه ای از کلمات دو سیلابی به گوش فرد ارائه شده و به تدریج شدت آنها کم می شود، کمترین شدتی که فرد قادر به تشخيص و تکرار صحیح کلمات باشد، معین می گردد.

سپس مجموعه ای از کلمات یک سیلابی به گوش ارائه شده و از فرد خواسته می شود تا آنها را تکرار کند . این صداها در حدی هستند که به راحتی شنیده می شوند . سپس درصد کلمات درست تکرار شده تعیین می گردد.

برخی آزمایشات گفتاری با ارائه یک سر و صدای همزمان با گفتار انجام می گیرند که این حالت درست شبیه شنیدن در یک محیط شلوغ و پر سر و صدا مانند رستوران یا کنار یک خیابان پر ترافیک است.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: