آزمایش شنوایی چیست؟

آزمایش شنوایی، آزمایشی است که در آن میزان شنوایی شما توسط فردی به نام ادیولوژیست اندازه گیری می شود.

ابتدا در مورد وضعیت شنوایی و گوش شما سوالاتی پرسیده می شود.

سپس گوش شما معاینه شده و وضعیت گوش خارجی و میانی بررسی می گردد. در این مرحله شما وارد اتاق اکوستیک (ضد صوت) می شوید و هدفون مخصوصی روي گوش شما گذاشته می شود و صداهای شبیه بوق یا سوت به گوش شما ارائه می گردد. سپس برای بررسی درک گفتار، یکسری کلمات برای شما خوانده می شود و از شما خواسته می شود که آنها را تکرار کنید.

انجام این آزمایشات بسیار ساده بوده و درد و یا خطری ندارد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: