چه کسی میتواند به شما کمک کند؟

اولین قدم فراهم آوردن اطلاعـات بیشـتر است. هرچه اطلاعات فرد کم شـنوا بیشتر باشد وضعیت خود را بهتر درک میکند و ما میتوانیم توصــیه های بهتر و بیشـتری ارائه دهیم. البته نباید فرد کم شـنوا را وادار به انجام آزمایـش کنیم، باید اجازه دهـیم تا خود فرد در نهایت، راضی به انجام آزمایش و تهیه سمعک باشد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: