اشکالات ارتباطی

فرد کم شنوا اغلب بیان می کند که من صداها را می شنوم اما تشخیص نمی دهم - در واقع سه دلیل عمده در کم شنوایی باعث اختلال در ارتباط می شود:

 

1) نشنیدن گفتار آهسته (از دست دادن حساسیت)

بیشتر مردم فکر می کنند که افت شنوایی یعنی کم شدن بلندی صدا. یعنی صدا یا گفتار با بلندی معمول را مشکل می شنوند.

 

2) اشکال در شنیدن حروف بی صدا و یا افت در فرکانس های زیر

افرادی که دارای افت در فرکانس های زیر هستند، در شنیدن و فهم حروفی مثل ت – س – ش مشکل دارند.

در این حالت تشخیص بین کلماتی مثل سیر، پیر ، سخت می شود که این امر باعث اشکال در فهم گفتار است.

 

3) اشکال در درک گفتار در محیط های شلوغ و پر سر و صدا

بعضی از افرادی که در محیط های آرام مشکلی ندارند ناگهان در مواجهه با محیط های پرسر و صدا با مشکل روبرو می شوند، و اين به دليل پوشانده شدن صداهاي گفتاري توسط سر و صدا و نهايتاً شنيده نشدن گفتار است. یک فرد با شنوایی طبیعی به راحتی صدای گفتار را از سر و صدای زمینه تشخیص می دهد در حالی که تشخیص صدای گفتار از سر و صدای محیط برای فرد کم شنوا مشکل می باشد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: