علائم کم شنوایی

علائم افت شنوایی در بزرگسالان

بيشتر کم شنوایی ها به طور تدریجي رخ می دهند و تشخیص علائم آن تا حدودی مشکل است. مثلاً افراد کم کم صدای تلویزیون را بلند کرده و یا از دیگران می خواهند که صحبت خود را تکرار کنند. به تدریج به همراه افت شنوایی بوجود آمده خاطره برخی صداهای آهسته مثل صدای باران و یا پرندگان از یاد می رود .

با مشاهده یکی از علائم زیر به یک متخصص شنوایی مراجعه کنید.

· صحبت کردن افراد به نجوای زیر لب تبدیل شده است.

· وقتی فردی صحبت می کند برای فهمیدن آن باید به خود فشار آورید و صدای افراد را به سختی متوجه می شوید.

· اگر از یک اتاق دیگر و یا از پشت سر با شما صحبت کنند مشکل دارید.

· وقتی فردی صحبت می کند باید به صورت و لب های او خیره شوید و یا اصطلاحاً لب خوانی کنید.

· در جاهای شلوغ مثل یک مهمانی که همهمه وجود دارد صحبت های افراد را درک نمی کنید.

· صدای رادیو یا تلویزیون را بلند می کنید.

· صدای تلفن را به خوبی نمی شنوید.

· وقتی در سینما، تأتر یا جاهای تفریحی شلوغ هستید، مشكل داريد.

· در محیط بیرون از خانه مثل داخل ماشین درک صحبت دیگران برای شما دشوار است.

· به خاطر مشکل شنوایی که دارید در فعالیت های اجتماعی شرکت نمی کنید.

· خانواده یا اطرافیان باید حرفهایشان را برای شما تکرار کنند.

 

علائم افت شنوایی در کودکان

· نداشتن گفتار متناسب با سن که به اشتباه تحت عنوان تأخیر رشدی یا تکاملی نامیده می شود.

· نداشتن عکس العمل به صداهای بلند ناگهانی

· عدم توانایی در جهت یابی صدا

· عفونتهای مربوط به گوش

· وقتی از فاصله دور، پشت سر یا اتاق دیگر كودك را صدا می کنید، جواب نمی دهد.

· تأخیر رشد یا رشد نامتناسب گفتار و زبان

· تأخیر در رشد گفتار و زبان و یا تولید نامتناسب آن ( دیر زبان باز کردن کودک)


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: