گارانتی بین المللی

کلیه سمعک های کمپانی اتیکن به مدت 24 ماه پس از تاریخ تحویل، دارای گارانتی بین المللی می باشند. این گارانتی شامل عیوب ناشی از ساخت و تولید سمعک است و شامل عیوب ناشی از ضربه، افتادن در آب، استفاده نادرست، باتری و لوازم جانبی نمی شود.

عیوب ناشی از استفاده و نگهداری نادرست از سمعک، تصادفات، تعمیر توسط افراد غیر مجاز، آسیب های ناشی از مواد شیمیایی و شرایط بسیار نامطلوب آب و هوا و همچنین آسیب های ناشی از تغییرات فیزیکی در گوش و یا ورود اشیاء خارجی به داخل سمعک، شامل گارانتی نمی شود و حتی در بعضی مواقع گارانتی سمعک را نیز باطل می کند.

در صورت نیاز به سرویس و تعمیر سمعک و یا استفاده از گارانتی آن، به متخصص شنوایی و سمعک خود مراجعه کنید.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: