Noise Management

در این تکنولوژی طراحی مدارهای الکترونیکی به‌گونه‌ای است که نویز خروجی حداقل شود. تقویت کننده‌ها LNA به‌خصوصی استفاده شده و الگوریتم‌های پردازش سیگنال برای کاهش نویز بهینه می‌شود. در شرکت اتیکن بخش نرم‌افزاری این تکنولوژی بر این مبنا است که صوت ناشی از صحبت کردن ما دارای نرخ بالایی از مدولاسیون است. در عوض، نویز نرخ مدولاسیون کمی دارد و در این تکنولوژیِ حذف نویز، با تحلیل نرخ مدولاسیون صدای دریافتی و توجه به شدت آن، نویز از صحبت معمولی جدا شده و در نتیجه صدا شفاف‌تر می‌شود. از طرفی این کار در باندهای مختلف فرکانسی به طور هم‌زمان انجام می‌شود که باعث می‌شود که اگر نویزی که در یک فرکانس بیشتر است، به‌طور مؤثرتری حذف شود و فرکانس‌های مفید که حاوی سیگنال گفتاری هستند بیش‌تر تقویت شوند.

عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: