Inium feedback shield

حذف فیدبک پیشرفته با حفظ کیفیت مطلوب صوت!
نزدیک بودن میکروفن به رسیور باعث رخداد فیدبک می شود، به ویژه زمانی که بهره زیاد و کنترل نشده ای اعمال شده باشد. تکنولوژی feedback shield عملکرد سمعک را به دقت کنترل می کند و ولوم لازم را بدون احتمال رخداد فیدبک اعمال می کند.
تصور کنید که در یک جلسه سخنرانی یک نفر با میکروفن نزدیک بلندگوها بایستد، در این حال صدای نویز مانندی از بلندگوها شنیده می شود.
اکنون یک حباب نامریی اطراف میکروفن تصور کنید که صدای گوینده را دریافت می کند اما صدایی که از رسیور خارج می شود را جمع آوری نمی کند، در نتیجه صدای بلندی تولید نمی شود. تکنولوژی Feedback shield شبیه همین حباب است که شامل سه سیستم پردازشی پیشرفته است و از ورود اصوات خروجی از رسیور به میکروفن جلوگیری می کند. در نتیجه افراد استفاده کننده از این تکنولوژی به راحتی بدون ترس از سوت زدن سمعک، با افراد در جهات مختلف گفتگو می کنند.
همانطور که گفته شد تکنولوژی مزبور از سه سیستم پردازشی و کنترلی در زمان اعمال بهره به سمعک برای کاهش احتمال رخداد فیدبک استفاده می کند:
وارونگی فازی
تغییر فرکانس برای اصلاح ارتباط ورودی و خروجی و تغییر مسیر فیدبک
استفاده از کنترل بهره برای جلوگیری از ایجاد شرایط فیدبک
با استفاده هوشمندانه از آنچه که گفته شد می توان فیدبک را کنترل کرد و کیفیت صوتی مطلوبی را ایجاد کرد.

عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: