Speech Guard

از فناوری پیشرفته Speech Guard، در سمعک های رده بالا استفاده می شود که باعث وضوح بیشتر اصوات و درک جزییات گفتار می شود.
این تکنولوژی باعث بهبود درک گفتار در موقیعیت های نویزی می شود و شرکت فعال در مکالمات را آسان تر می کند.
در محیط های ثابت، برای حفط وضوح و کیفیت صدا، سیستم به آرامی کار می کند، بنابرای دسترسی شما به جزییات اصوات گفتاری افزایش می یابد، در نتیجه، سیگنال شفاف، ثابت و دست نخورده در اختیار مغز قرار می گیرد و رمزگشایی اصوات گفتاری آسان تر می شود.
وقتی محیط پیرامون ناگهان تغییر می کند، ولوم به صورت خودکار و به آرامی افزایش می یابد تا صدا بیش از حد بلند و آزاردهنده نباشد.
در سیستم های متداول، اصوات ناگهانی و بلند، توانایی تمرکز و شنیدن اصوات مهم گفتاری را کاهش می دهد، اما با Speech Guard، تغییرات سریع به درک آسیب نمی رسد.
مزیت سیستم Speech Guard شنیدن شفاف اصوات نزدیک و دور است.
•    Speech Guard E:
این تکنولوژی تنها در سمعک های Alta و Alta pro وجود دارد. حرف E به عملکرد بهتر با استفاده از سیستم پردازشی پیچیده تر اشاره دارد که پویایی گفتار را حفظ می کند.
همانطور که بیشتر ویژگی های گفتار حفظ می شود، توانایی جداسازی اصوات گفتاری همزمان نیز بهبود می یابد. این تکنولوژی به شما کمک می کند تا زحمت درک گفتار کاهش یابد و فردی که از سمعک آلتا استفاده می کند می تواند صحبت های گویندگان مختلف را گوش دهد و به راحتی در مکالمات و موقعیت های پرچالش و نویزی شرکت کند.

عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: