مدل ها


خصوصيات مدل‌ها

مدل RITE

Dual داراي دو مجموعه جداگانه از سري‌ سمعك‌هاي RITE و محدوده وسيعي از مدل‌ها مي باشد.

مجموعه Dual connect

سمعك‌هايي كه به صورت دو گوشي تجويز شده اند با هم در تعامل بوده و با هماهنگ كردن سيستم‌هاي چندگانه وضوح اصوات را افزایش می دهند.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: