پدر من 74 سال دارد، برای او سمعک داخل گوشی بهتر است یا پشت گوشی؟

برای افراد مسن به دلیل ضعف در مهارت های دستی، استفاده از سمعک های پشت گوشی توصیه میشود.

عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: