من فردی کم شنوا هستم. مشکل عمده من تماشای تلویزیون است که اغلب متوجه صحبت ها نمی شوم و نمی توانم موضوع سریال ها را بفهمم. آیا راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟

له، شما می توانید از سیستم LOOP (حلقه القایی) استفاده کنید. بدین ترتیب که اتاقی را که در آن تلویزیون نگاه می کنید، باید به سیستم لوپ مجهز سازید و سپس سمعکتان را روی تله کویل قرار دهید.

بدین ترتیب می توانید صدای تلویزیون را مستقیماً از طریق سمعک و با کیفیت بسیار عالی بشنوید.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: