سیستمهای محافظت در برابر جرم گوش

جرم گوش شایعترین دلیل برگشت سمعک برای تعمیر می باشد. به همین علت، همه سمعک های داخل گوشی Oticon به این سیستم مجهز شده اند. این سیستم امکان تمیز نگهداشتن سمعک را به راحتی فراهم می کند. بدین منظور کمپانی اتیکن، سیستم های مختلف محافظتی را طراحی نموده که شما با توجه به نیازتان می توانید یکی از آنها را انتخاب کنید.

  • No Wax
  • Micro WaxBuster
  • WaxBuster

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: