نرم افزار Genie و دستگاه Easy Fit

Genie نرم افزاری قابل برنامه ریزی

سمعک Sumo XP، به خوبی توسط نرم افزار Genie 6 و یا مدل های پائین تر و بالاتر قابل تنظیم می باشد.

این نرم افزار شامل اصلاحات RECD برای کودکان ، تصاویر و صداسازها، راهنمای تنظیم دقیق و موارد دیگری است. نرم افزار Genie 6 با Noah2 و Noah 3 به بعد سازگار است.

 

 

 

Easy fit دستگاه تنظیم سمعک قابل حمل

Sumo XP را می توان با استفاده از دستگاه Easy Fit برنامه ریزی کرد. این دستگاه در شرایطی که سیستم Noah , Hipro در دسترس نباشد و یا بیمار امکان حضور در کلینیک را ندارد و باید بصورت سیار بیمار را ویزیت کرد، کاربرد فراوان دارد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: