تله کویل بسیار قوی

 

پاسخ تله کویل تا حد بسیار زیادی با پاسخ میکروفن منطبق می باشد. به علاوه Sumo XP تنها سمعک سوپرپاور است که دارای 6 dB بهره اضافی در تله کویل می باشد و بدین ترتیب در هنگام استفاده از تله کویل بهره سمعک به 91 dB می رسد!

 

 

تله کویل را می توان به روش های زیر برنامه ریزی کرد:

M

M-T

M-MT

M-MT-T

همچنین می توان شدت و فرکانس بوق هشدار دهنده اتمام باتری را با توجه به وضعیت شنوایی فرد استفاده کننده تنظیم کرد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: