ولوم کنترل برنامه ریزی

این مشخصه منحصر به فرد، رنج ولوم کنترل سمعک را کاهش می دهد (برحسب دسی بل) و در نتیجه افراد با ضعف مهارتهای دستی بهتر و راحت تر می توانند از ولوم استفاده کنند.

ولوم کنترل قابل برنامه ریزی بهره ولوم را در 2 رنج 30 dB و یا 15 dB قابل تنظیم می سازد. همچنین امکان غیر فعال کردن ولوم کنترل نیز میسر است.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: