سیستم کنترل فیدبک

 

FeedBack Management همراه با قدرت فوق العاده سمعک

یکی از مشکلاتی که هنگام تنظیم سمعک های سوپرپاور وجود دارد، مسئله فیدبک است. سمعک Sumo XP با استفاده از سیستم کنترل فیدبک دو مرحله ای این مشکل را بر طرف می سازد. بدین ترتیب که ابتدا در تنظیم اولیه نرم افزار، بهره فرکانس های بالا تا حد معینی محدود می گردد و بعد پس از قرار گیری سمعک همراه قالب روی گوش فرد، می توان سیستم کنترل را برای جلوگیری از بروز کمترین فیدبک، فعال ساخت، بطوریکه با افزایش ولوم کنترل بهره سمعک فقط در فرکانس های پائین افزایش می یابدو بهره فرکانس های بالا ثابت می ماند.

در این حالت فرد می تواند از سمعکش به راحتی و بدون بروز فیدبک استفاده کند.

 

 

حذف فیدبک صوتی

بااجرای سیستم کنترل فیدبک، کالیبراسیونی بین بهره و ولوم کنترل ایجاد می شودکه باعث می گردد با افزایش ولوم، بهره در فرکانس های زیر از حد تعیین شده بیشتر نشود و سمعک سوت نزند.

 

 

همچنین سیستم Feedback Manager به وسیله تنظیم بهره، A-Gram Slope و محدود کردن بهره در فرکانس های زیر و فرکانس Cross Over اتوماتیک، فیدبک را بسادگی حذف می کند.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: