شکل دهی مناسب پاسخ فرکانسی

 

شکل دهی مناسب پاسخ فرکانسی در هنگام تنظیم سمعک، با توجه به نیاز افراد، مساله ای بسیار ضروریست .

Sumo XP با دارا بودن 4 فیلتر در کنترل شیب پاسخ خروجی و 5 نوع فرکانس Cross Over (از 500 تا 2000 هرتز )، امکان شکل دهی بسیار دقیق پاسخ فرکانسی را میسر می سازد.

 

نقطه500Cross Overهرتز

محور Xها: فرکانس (HZ)

محور Yها: بهره (dB)

 

نقطه 2000 هرتز Cross Over

محور Xها: فرکانس (HZ)

محور Yها: بهره (dB)


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: