قابلیت اطمینان

 

سمعکی که می توان به آن اطمینان کرد

افرادی که دارای افت شنوایی شدید و عمیق هستند به شدت به سمعک خود وابسته اند. آنها به سمعکی نیاز دارند که به آسانی خراب نشود و به تعمیر نیاز پیدا نکند. Sumo این نیاز را به خوبی برآورده می کند.

 

استفاده روزمره از Sumo

Sumo سمعکی بسیار قوی و محکم می باشد. این سمعک برای کودکان پر تحرک بسیار مفید بوده و در شرایط و موقعیت های مختلف به خوبی عمل کرده و در برابر ضربه بسیار مقاوم است.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: