حداکثر خروجی سمعک

 

بهره و خروجی زیاد با استفاده از تکنولوژی بهینه سازی خروجی یا OOT ، روشی کاملاً جدید می باشد که در این روش حداکثر تقویت برای افراد دچار افت شنوایی شدید تا عمیق فراهم می شود .

سمعک Sumo XP دارای حداکثر توان خروجی  (MPO) برابر با 146( dB (SPL می باشد.

 

که نسبت به سایر سمعک ها در ناحیه فرکانس های بم به مقدار قابل ملاحظه ای به تقویت آن اضافه شده است. بهره این سمعک نیز 85 dB می باشد.

در اینجا تاثیرات کلی و مباحثی پیرامون تکنولوژی بهینه سازی خروجی را مشاهده می کنید.

تکنولوژی بهینه سازی خروجی یا OOT با ترکیب سه روش زیر باعث افزایش قابل ملاحظه ای در توان خروجی سمعک می شود.

 

  • استفاده از رسیورهایی با امپدانس پایین

  • بزرگ بودن سوراخ خروجی صدا در رسیور

  • ایجاد ونت در رسیور

  • در نهایت ترکیب سه حالت فوق با یکدیگر

پر قدرت - مقرون به صرفه

تکنولوژی بهینه سازی خروجی، Sumo Xp را به قویترین سمعک پشت گوشی دنیا مبدل نموده است .

برای افرادیکه باید از یک سمعک سوپر پاور استفاده کنند ولی به حداکثر خروجی این سمعک نیاز ندارند ، می توان خروجی سمعک را در حد پائین تری تنظیم کرد که باعث مصرف کمتر باتری و نهایتاً افزایش عمر باتری سمعک نسبت به سایر سمعک ها می شود .

قدرت، هرجا که نیاز باشد – حتی در فرکانس های بم

برای بسیاری از استفاده کنندگان سمعک، فرکانس های بم تنها ناحیه باقی مانده شنوایی می باشد. Sumo Xp، هدروم سمعک را در ناحیه فرکانس های بم افزایش می دهد و در نتیجه باعث کاهش اعوجاج در صدای تولید شده و افزایش کیفیت صداهای گفتاری می شود.

 

محور Xها: فرکانس Hz

محور Yها: حداکثر توان خروجی (MPO dB SPL)

منحنی قرمز: سمعک Sumo Xp

منحنی مشکی: سمعک پاور استاندارد

منحنی توسی: سمعک 380

 

برای افرادی که فرکانس های بم تنها ناحیه باقی مانده شنوایی آنها می باشد، تقویت بیشتر در فرکانسهای بم و تقویت کمتری در فرکانس های زیر مورد نیاز است.

تحقیقات نشان می دهد که حتی در افرادیکه کاشت حلزون انجام داده اند، استفاده Contra-Laterally این سمعک، با خروجی و بهره زیاد در فرکانس های بم، باعث بهبود درک گفتار و جهت یابی صدا می شود.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: