Sumo XP

 

Sumo XP - حداکثر خروجی بسیار زیاد

Sumo Xp سمعکی است که برای افرادی با کم شنوایی شدید تا عمیق که به حداکثر توان خروجی (MPO) زیاد احتیاج دارند، ساخته شده است. در این سمعک از تکنولوژی بهینه سازی خروجی استفاده شده است.

(OOT) Output Optimization Technology: با استفاده از این تکنولوژی سمعک Sumo حداکثر توان بیشتری را در فرکانس های بم در مقایسه با سایر سمعک های پشت گوشی سوپرپاور (چه دیجیتال، چه آنالوگ) فراهم می آورد.

 

محور Xها: فرکانس (HZ)

محور Yها: حداکثر خروجی (dB SPL MPO)

منحنی قرمز: Sumo Xp

منحنی مشکی: سمعک های Super Power استاندارد

 

بهره زیاد در فرکانس های بم

Sumo Xp افزایش قابل ملاحظه ای در Head room فرکانس های بم ایجاد می کند که در بسیاری از افراد استفاده کننده، تنها ناحیه باقیمانده شنوایی محسوب می شود . نتیجه این امر کاهش اعوجاج و کیفیت صوتی طبیعی تر بخصوص برای ورودی های گفتاری می باشد. می توان گفت افرادی که از سمعک SUMO XP استفاده می کنند، در واقع دنیای شنوایی خود را گسترش داده اند.

در موارد فیتینگ کنترا لترال در کاشت حلزون، بهره و خروجی مناسب این سمعک در فرکانس های بم، باعث می شود که درک گفتار و جهت یابی صدا برای فرد استفاده کننده بسیار بهتر شود.

 

انعطاف پذیری در فرکانس های زیر

Sumo XP چیزی فراتر از بهره و خروجی بالا را در اختیار می گذارد و آن انعطاف پذیری بسیار در پاسخ فرکانسی این سمعک است که همراه با سیستم کنترل فیدبک 2 مرحله ای آن، Sumo XP را به جایگزین بسیار مناسبی برای سمعک های سوپر پاور معمولی تبدیل کرده است.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: