منحنی پاسخ فرکانسی بسیار انعطاف پذیر

 

در سمعک Sumo DM امکانات مهم جدیدی برای تنظیم وجود دارد.

  • این سمعک دارای سه سطح شدتی برای تنظیم بهره به ازای ورودی های آهســته، بلنــد و گفتاری (Soft,Loud,Speech) میباشد که قرار گیری اصوات را در دامنه پویایی شنوایی فرد امکان پذیر می سازد. همچنین امکان تنظیم MPO بطور جداگانه در هر کانال فرکانسی میسر می باشد.
  • برای بیشترین استفاده از محدوده پویایی فرد، امکان تنظیم MPO به طور مستقل برای هر 8 کانال فرکانسی امکان پذیر می باشد.
  • سه کاناله بودن فرکانس های بم امکان استفاده حداکثر از باقی مانده شنوایی در ادیوگرام های Corner را فراهم میکند.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: