مشکلات شنیداری

 

کودکان دارای کم شنوایی شدید و عمیق، نیاز دارند تا بدون آسیب به باقی مانده شنوایی شان به حداکثر قدرت شنوایی ممکن و بیشترین درک گفتار دست یابند.

 

سمعک Sumo DM این نیاز را با سه روش زیر برآورده می سازد:

  • منحنی پاسخ فرکانسی و خروجی سمعک طوری طراحی شده تا فرد حداکثر استفاده از باقیمانده شنوایی را داشته باشد.
  • سه سطح مهم ورودی صداهای آهسته، بلند و گفتار (Soft,Loud,Speech) در این سمعک به طور دقیقی در محدوده پویایی شنوایی فرد کم شنوا قرار می گیرد.
  • این سمعک با استفاده از یک سیستم تراکمی خوب و نسبت تراکمی مناسب نیازهای کودکان کم شنوا را بخوبی برطرف می سازد.

 

سمعک Sumo DM برای بدست آوردن اهداف فوق، دارای منحنی پاسخ فرکانسی بسیار انعطاف پذیر همراه با استراتژی تقویت خطی و غیرخطی می باشد که چنین ویژگی تاکنون در هیچ سمعک دیجیتالی وجود نداشته است.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: