Feedback Manager

 

سیستم Feedback Manager در سمعک Sumo DM با همکاری سیستم DFC و ولوم کنترل به فرد استفاده کننده از سمعک اجازه می دهد تا بدون بروز فیدبک بتواند ولوم سمعک را افزایش دهد.

با سیستم Feedback Manager افزایش بهره در هر هشت کانال سمعک بدون بروز فیدبک میسر می باشد که نتیجه آن درک بهتر گفتار است.

بر روی تصویر زیر کلیک کنید تا با سیستم Feedback Manager بیشتر آشنا شوید.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: