مشکل فیدبک صوتی

 

فیدبک سمعک باعث اعوجاج و اختلال در کیفیت صدا می شود و به دلیل صدای ناخوشایندی که برای اطرافیان ایجاد می کند، فرد استفاده کننده مجبور است دائماً ولوم سمعک خود را کم کند که این امر باعث می شود صداهای گفتاری بخوبی شنیده نشوند. سمعک های سوپر پاور معمولی به وسیله کاهش بهره و یا کاهش ولوم و یا استفاده از Notch Filter فیدبک را حذف می نمایند؛ که تمام این روش ها قدرت شنیداری و تشخیص گفتار فرد را پایین می آورد و نتیجه مطلوبی در بر ندارد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: