روش های تنظیمی

 

در سمعک GO از روش تنظیمی NAL-NL1 استفاده می شود که Attack & Release Time و همچنین Adaptation Manager آن توسط کمپانی اتیکن طراحی شده است. این مسئله GO را به یک سمعک کامل تبدیل کرده است که دارای محاسن زیادی بوده و به سرعت از جانب فرد استفاده کننده مورد پذیرش واقع می شود.

NAL-NL1

NAL-NL1 نسخه غیرخطی است که توسط لابراتوار بین المللی اکوستیک استرالیا ابداع گردیده است . هدف این روش تنظیمی بهتر ساختن تشخیص گفتار و همتراز ساختن بلندی نسبی صدا برای فرد کم شنوا، با بلندی صدا در افراد با شنوایی نرمال می باشد.

این روش تنظیمی از شاخص فهم گفتار (SII) – برای افزایش بهره الحاقی در 52 ادیوگرام مختلف بهره می گیرد. بر این اساس، روش NAL-NL1، بهره الحاقی را در هر فرکانس براساس میزان کم شنوایی و میانگین کم شنوایی در 3 فرکانس، شیب ادیوگرام و شدت گفتار ورودی، محاسبه می کند.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: