نصب نرم افزار Genie

 

نصب نرم افزار Genie ، شروع تنظیم سمعک GO

تنظیم سمعک GO بسیار ساده بوده و به سرعت انجام می شود. سمعک GO را می توانید به کمک نرم افزار Genie تحت Noah و یا با EasyFit تنظیم نمایید. در راهنمای تنظیم و فیتینگ این سمعک، پیشنهادات مفیدی برای تنظیم بهینه سمعک وجود دارد.

همچنین صدا سازها و تصاویر مختلفی در نرم افزار تعبیه گردیده است که به کمک آنها ادیولوژیست می تواند ارزیابی کلی از سمعک تنظیم شده داشته باشد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: