تجربه یک ادیولوژیست

اتیکن عزیز

32 سال است که من یک ادیولوژیست هستم و 22 سال است که در ایالت جورجیا کلینیک خصوصی دارم. مایلم کمی راجع به سمعک مدل Atlas شما صحبت کنم. تا کنون 15 بیمار داشته ام که از این سمعک بسیار راضی بوده اند و از تکنولوژی دیجیتال احساس رضایت کرده اند . این افراد تا قبل از این تمایل به استفاده از سمعک دیجیتال را نداشتند.

درصد بالایی از افت های شنوایی را می توان به صورتی دقیق با چهار باند فرکانسی در سمعک اطلس تنظیم کرد، همچنین سیستم Feedback Manager در تنظیم سمعک بسیار به ادیولوژیست کمک خواهد کرد. اکنون با قیمتی مشابه به سمعک های آنالوگ من می توانم به بیمارانم سمعک دیجیتال بدهم . گرچه فکر می کنم هدف شما از عرضه این محصول به بازار جذب ادیولوژیست هایی است.

که قبلاً با سمعک های دیگر دیجیتال و یا حتی با سمعک های آنالوگ کار می کردند، ولی مطمئنم ادیولوژیست هایی مثل من که به طور معمول از اتیکن استفاده می کردند، این سمعک را به عنوان یک انتخاب با ارزش برای بیماران خود انتخاب می کنند.

اتیکن همیشه در زمینه رشد سمعک های با کیفیت پیشتاز بوده است و این مسئله به همان اندازه که در سال 1969 واقعیت داشت امروزه نیز مصداق دارد. فلسفه و حکمت این شرکت مبتنی بر نیازهای بیماران بوده و رضایت آنها را مد نظر دارد.

 

به نیابت از صدها بیمار و خانواده ایشان، به خاطر زحمات بی دریغتان ممنونم.

با احترام

Richard D.Wright, AUD

ادیولوژیست بالینی

مرکز تخصصی شنوایی و تعادل

جورجیا


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: