انعطاف پذیر و پیشرفته

اتیکن سمعک Atlas را به ویژگی های دیجیتالی موفقی مجهز ساخته که شامل موارد زیر می باشد:

 

تقویت غیرخطی دو کاناله و 4 باند، عملکرد تمام اتوماتیک، Adaptation Manager، چــهار باند فرکانســی انعـطاف پــذیــــر و

Feed Back Manager اتوماتیک صدای دیجیتالی صاف و راحت.

با Atlas در واقع اتیکن سمعکی را خلق کرده که برای اکثر افراد استفاده کننده مناسب است.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: