پذیرش سریع توسط فرد استفاده کننده

با سمعک Atlas اتیکن در واقع سمعکی را طراحی نموده که صدای مطلوب و راحت را از همان اولین لحظه در اختیار فرد استفاده کننده قرار می دهد.

Atlas برای اطمینان از فیتینگ سریع و دست یابی به نتیجه مطلوب از روش های تنظیمی شناخته شده ای مثل NAL-NL1 و DSL i/o استفاده می کند. همچنین با استفاده از سیستم Adaptation Manager و سیستم تراکمی مطلوب، پذیرش سمعک Atlas از سوی فرد استفاده کننده، بسیار راحت می باشد.

سیستم Adaptation Manager روند پذیرش سمعک توسط بیمار را آسان نموده و همچنین سیستم تراکمی با استفاده از Attack Time کوتاه، Release Time طولانی، صدای مطلوب و منافع کلی با ارزشی را برای فرد استفاده کننده فراهم می آورد.

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: