روش های تنظیمیروش های تنظیمی سمعک اطلس در سرتاسر جهان شناخته شده می باشند به این دلیل به سرعت مورد پذیرش افراد استفاده کننده قرار  می گیرند.

با وجود اینکه این روش های تنظیمی استاندارد شده هستند، ولی Oticon روش های NAL-NL1 و DSL i/o را در سمعک Atlas طـوری طــــراحــــی نموده که دارای اســتراتــژی و   Release Time  Attack Timeمی باشند این موضوع Atlas را به یک سمعک واقعی مبدل نموده که منافع طولانی مدت خوبی را عرضه داشته و مقبولیت سریعی را از سوی فرد استفاده کننده و انعطاف پذیری فیتینگ مطلوبی را برای ادیولوژیست فراهم می کند.

 

NAL-NL1

نسخه غیرخطی است که توسط لابراتوار بین المللی اکوستیک استرالیا ابداع گردیده است. هدف این روش تنظیمی بهتر ساختن تشخیص گفتار و همتراز ساختن بلندی نسبی صدا برای فرد کم شنوا، با بلندی صدا در افراد با شنوایی نرمال می باشد.

 

DSL i/o

DSL i/o نسخه غیر خطی الگوریتم DSL خطی است که در دانشگاه Western Ontario ابداع شده است. DSL مخفف کلمهDesired Sensation Level می باشد .

این روش تنظیمی محدوده پویایی نرمال را داخل محدوده پویایی فرد کم شنوا، قرار می دهد و از UCL و HTL فرد استفاده می کند.

 

NAL-RP

این روش، بهره را برای کم شنوایی های ملایم تا عمیق تجویز می کند. در کم شنوایی های عمیق، بهره ای بیشتر در فرکانس های بم، با توجه به نیاز بیمار محاسبه می شود. روش NAL-RP در سمعک های پاور خانواده Atlas Plus موجود می باشد.

 

DSL i/o (Lin)

این روش بهره سمعک را بر اساس Desired in-situ output Level Speech Spectrum Input Level و تجویز می کند.

در این روش طیف گفتاری مورد استفاده قرار می گیرد که میزان بهره تجویزی را متأثر می سازد.

1. Moor,Cox برای بزرگسالان

2. UWO Child برای کودکان

 

روش DSL i/o فقط در سمعک های پاور خانواده Atlas Plus موجود می باشد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: