تنظیم آسان

 

 

تنظیم Atlas بی نهایت ساده است. و براساس روش های تنظیمی مرسوم NAL-NL1 و DSL i/o می باشد که مورد استفاده همه افراد قرار می گیرد.


مقبولیت سریع از سوی فرد استفاده کننده

سیستم Adaptation Manager این سمعک به همراه Attack Time و Release Time مناسب، شرایطی را فراهم می آورند که بیمار سمعک را براحتی در جلسه اول بپذیرد.

 

انعطاف پذیری فوق العاده در تنظیم

با ارائه چهارباند فرکانسی، Atlas انعطاف پذیری لازم برای یک فیتینگ مناسب را فراهم می آورد.

 

Feedback Manager اتوماتیک

این سیستم به روشی موثر و تنها بایک کلیک فیدبک را کاهش می دهد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: