کیفیت صوتی بهتر

 

قبل از رخ دادن فیدبک، در سمعک صدایی مانند ringing شنیده می شود که سیستم DFC این صدا را نیز حذف می کند و باعث می شود کیفیت صدای سمعک به دلیل افزایش هدروم، بسیار بهتر شود.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: