خداحافظی با فیدبک

 

فیدبک یکی از عمده ترین معضلات سمعک می باشد. هنگامی که شیئی به سمعک نزدیک شود یا اگر سمعکی به درستی در داخل گوش قرار نگیرد سمعک سوت می کشد که برای فرد استفاده کننده و حتی اطرافیان بسیار آزاردهنده می باشد.

واضح است که برطرف کردن این مسئله برای فرد استفاده کننده بسیار ضروری است. سمعک Atlas Plus اتیکن اولین سمعک در این کلاس است که راه حل واقعی برای این معضل ارائه نموده است.

کنترل فیدبک Feedback Controlling

در طول سالها راه حل های زیادی برای کاهش فیدبک ارائه گردیده است. اغلب روش ها باعث کاهش بهره سمعک کاهش کیفیت صوتی برای بیمار می شده اند.

سمعک اطلس پلاس از پیشرفته ترین سیستم دیجیتالی روز استفاده نموده تا بدون کاهش بهره ، فیدبک را حذف نماید.

استراتژی سه مرحله ای کنترل فیدبک

A. Amplifier

B. Feedback

C. Microphone

D. Receiver

E. Intelligent Adaptation

F. Phase Cancellation

 

 

 

گرچه اجرای تکنیکی "DFC" بی نهایت پیچیده می باشد، اما دارای اصول ساده ای است. سیستم به طور پیوسته سیگنال های ورودی میکروفن را با صدای تقویت شده از خروجی سمعک مقایسه می کند. در اینجا فیدبک در سه مرحله کنترل می شود.

 

· مرحله اول: Feedback Detection تشخیص فیدبک

یک الگوریتم تشخیص فیدبک پرسرعت و قابل اطمینان، فیدبک را شناسایی کرده و واکنش نشان می دهد. این عمل به قدری سریع صورت می گیرد که فیدبک قبل از درک و شنیده شدن توسط استفاده کننده، از بین می رود.

 

· مرحله دوم: آداپتاسیون هوشمند Intelligent Adaptation

بخش آداپتاسیون هوشمند در سیستم DFC، عکس العمل و واکنش را به دو روش کنترل می نماید.

a) به آهستگی در برابر تغییرات کوچک واکنش نشان می دهد، مثل تغییر ناچیز در محل قرارگیری قالب سمعک

b) به سرعت دربرابر تغیرات محیطی، واکنش نشان می دهد، مثل صحبت با تلفن و یا در آغوش کشیدن نوزادان و .... .

این عکس العمل فقط چند میلی ثانیه به طول انجامیده و به سرعت هرچه تمامتر فیدبک را حذف می نماید.

مرحله سوم: حذف فیدبک Phase Cancellation

سیستم DFC، حذف فازی فیدبک را برای حذف فیدبک بدون کاهش در بهره کلی سمعک به کار می گیرد.

حذف فازی فیدبک تنها راه واقعی و درست کاهش فیدبک بدون متاثر ساختن قدرت شنیداری می باشد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: