مشخصات انواع مختلف

 

محصولات خانواده گایا شامل سمعک های CIC کوچک، ITE,ITC,MIC و BTE است.

سمعک های دایرکشنال BTE و ITE نیز جهت درک بهتر گفتار فراهم آمده است.

تمامی سمعک های پشت گوشی در رنگ های مطابق با موی سر و انواع رنگ های سرد در دسترس هستند.

انواع

  • CIC and MIC
  • ITC
  • ITE and ITE Direct
  • ITE Power
  • BTE and BTE VC and BTE Direct
  • BTE Power

 


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: