مشخصات تکنیکی خانواده سمعک گایا

 

 

CIC and MIC


Ear simulator


2cc coupler

Full-on gain, dB

45

35

MPO, dB SPL

114

104

Frequency range, Hz

110-5400

100-5400

 

Battery consumption, mA

0.7

Battery size

10

Typ. battery lifetime (hrs.)

100

ITC


Ear simulator


2cc coupler

Full-on gain, dB

50

40

MPO, dB SPL

120

110

Frequency range, Hz

130-5400

100-5400

 

Battery consumption, mA

0.8

Battery size

312

Typ. battery lifetime (hrs.)

160

ITE and ITE Direct


Ear simulator


2cc coupler

Full-on gain, dB

ITE:55
ITE D:52

ITE:46
ITE D:43

MPO, dB SPL

120

110

Frequency range, Hz

ITE:140-5100
ITE D:120-5400

ITE:120-5000
ITE D:100-5400

 

Battery consumption, mA

ITE:0.90
ITE D:1.0

Battery size

ITE:312
ITE D:312 / 10

Typ. battery lifetime (hrs.)

ITE:145
ITE D:130 / 70

ITE Power

 


Ear simulator


2cc coupler

Full-on gain, dB

(312): 60
(13): 65

(312): 49
(312): 55

MPO, dB SPL

(312): 127
(13): 133

(312): 117
(13): 125

Frequency range, Hz

120-5100

100-5200


Battery consumption, mA

(312): 1.1
(13): 1.4

Battery size

312/13

Typ. battery lifetime (hrs.)

(312): 120
(13): 170

BTE and BTE VC and BTE Direct


Ear simulator


2cc coupler

Full-on gain, dB

66

57

MPO, dB SPL

122

115

Frequency range, Hz

170-5400

120-5400


Battery consumption, mA

BTE / BTE VC:1.0
BTE D:1.1

Battery size

13

Typ. battery lifetime (hrs.)

BTE / BTE VC:240
BTE D:220

BTE Power

 


Ear simulator


2cc coupler

Full-on gain, dB

77

71

MPO, dB SPL

139

131

Frequency range, Hz

100-5400

100-5400


Battery consumption, mA

1.2

Battery size

13

Typ. battery lifetime (hrs.)

200


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: