حفاظت در برابر ورودی های مادون صوت (Subsonic)

 

اصوات مادون صوت معمولاً توسط افراد با شنوایی نرمال شنیده نمی شوند، بنابراین تا کنون ارتباط این اصوات با سمعک و افراد کم شنوا مورد بحث قرار نگرفته است. اما متأسفانه میکروفون های جدید این صداها را دریافت می کنند و در صورت تحویل به آمپلی فایر سمعک، اثرات ناخواسته ای را فراهم می سازند.

سمعک گایا به فیلتر Subsonic مجهز می باشد که این فیلتر هرگونه صدای بم با فرکانس کمتر از 50 Hz که ناشی از باد و یا ارتعاش مکانیکی است را حذف می کند.

یکی از تاثیرات نویز مادون صوت مداخله در محدوده پویایی سمعک می باشد. پردازشگرهای دیجیتال و رسیورهای سمعک طوری طراحی شده اند که در محدوده پویایی ویژه ای فعالیت کنند پس برای حفظ این محدوده پویایی و استفاده مفید از آن ضروری است مانع از ورود سیگنال های غیر ضروری مثل نویزهای مادون صوت در سمعک شوند.

فیلترهای Subsonic باعث می شوند تا اصوات مادون صوت وارد آمپلی فایر سمعک نشوند و توان آمپلی فایر تنها جهت پردازش ورودی های صوتی که برای فرد استفاده کننده مهم می باشند، استفاده شود.

از سوی دیگر نویزهای مادون صوت، محدودۀ پویای سمعک را تحت تاثیر قرار داده و باعث اعوجاج در صدای سمعک می شوند. فیلترهای Subsonic ارائه صداهای با فرکانس های بم را بهبود بخشیده و خطر اعوجاج را کاهش می دهد.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: