افزایش محدودۀ پویایی

 

گاهی اوقات آنقدر توجه و تمرکز بر روی سمعک وجود دارد که فراموش می شود یک فرد در طول روز با محدوده وسیعی از صدا رو به روست.

تنوع این صدا از شدت های بسیار کم در خانه تا سطوح شلوغ بالا در خیابان و کنسرت ها یا گردهمایی های اجتماعی وجود دارد.

امروزه سمعک ها باید قادر باشند تمام اصوات با سطوح شدتی متفاوت را دریافت کرده و بدون بروز هیچ گونه اعوجاجی آن را تقویت کنند.

سمعک گایا قادرست صداهایی با سطح شدتی فراتر از 100 دسی بل را بدون بروز اعوجاج تولید کند.

ترکیب فیلتر Soft Squelch و سیستم تراکمی برای شدت های بالا، محدودۀ پویایی مفید بیمار را افزایش می دهد و باعث می شود که صداها با کیفیت طبیعی تری برای فرد ایجاد شود.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: