زمان پردازش دیجیتالی کوتاه مدت

 

سمعک های دیجیتال در "زمان واقعی" مطلق عمل نمی کنند و برای پردازش دیجیتالی یک سیگنال به زمان نیاز دارند. که البته این زمان بسیار کوتاه است. البته اگر این تاخیر زمانی بیشتر از 10(ms) میلی ثانیه باشد، کاربر متوجه آن می شود و سیگنال گفتاری از راه ونت قبل از سیگنال تقویت شده شنیده می شود و " اکو صوتی " پدید می آید که باعث عدم پذیرش سمعک از طرف کاربر می شود. این مسئله حتی در فیتینگ های دو گوشی باعث "گیجی" می شود.

پس برای مؤثر واقع شدن فیتینگ باز، سمعک باید زمان پردازش بسیار کوتاهی داشته باشد.

در سمعک های با زمان پردازش آهسته، اغلب از قالب های بسته استفاده می شود و برای جلوگیری از ایجاد اعوجاج از ونت های کوچک استفاده می شود.

 

در سمعک گایا، با زمان پردازش سریع (کمتر از 4 میلی ثانیه) ما اطمینان داریم که صوت پردازشی، با صوت طبیعی وارده از طریق ونت بزرگ، همزمان به گوش کاربر می رسد و به هیچ عنوان باعث ایجاد اختلال صوتی و اعوجاج نمی شود.


عضویت در خبرنامه

نام:

ایمیل: